Return & Refunds

เงื่อนไขการคืนสินค้าและขอคืนเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่อีเมล์ info.kisszy@gmail.com และแจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า หากเงื่อนไขการขอคืนสินค้าของคุณเป็นไปตามนโยบายการขอคืนสินค้าแล้ว กรุณาแนบใบกำกับภาษี (invoice) ใส่ลงในกล่องพัสดุของ kisszy กลับมาพร้อมกัน โดยจัดส่งสินค้ากลับมาให้ทางเรา ในแบบพัสดุลงทะเบียนผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ไทย สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืนเมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์โดยทันที กรุณาจัดส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าแจ้ง เงื่อนไข 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางในแบบพัสดุลงทะเบียนผ่านทางที่ทำการไปรษณีย์ไทย สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
3. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้: 1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Kiss-zy.com 2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว 3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า 4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืน ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท 5.) สินค้าที่เกิดจากการสั่งซื้อที่ผิดพลาดโดยฝ่ายลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเอง 6) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า


ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนสินค้าเมื่อไหร่ ? เราจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อไหร่ถึงจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน ? เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการคืนเงินจะเกิดขึ้นโดยทันที เราจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังบัญชีเงินฝากของคุณ กรุณารอและตรวจสอบยอดเงินหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากคุณภายใน 7 วันทำการ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนบริษัท ? ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และวิธีการจัดส่งที่ คุณเลือก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ระบบจัดส่งแบบลงทะเบียน ซึ่งดำเนินการโดยไปรษณีย์ไทย และเราจะคืนเงินค่าจัดส่งหลังจากที่ได้รับสินค้าคืน และยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว กรณีที่การจัดส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด ? แผนกควบคุมคุณภาพของเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดี และมีคุณภาพสูงสุดเมื่อทำการจัดส่งออกจากคลังสินค้า แต่หากเกิดกรณีซึ่งเป็นไปได้ยากที่สินค้าของคุณจะเกิดความเสียหาย หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นหากเกิดกรณีดังกล่าวแล้วคุณสามารถดำเนินการขอคืนสินค้า และเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่คุณได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว **หมายเหตุ หากทางบริษัททราบว่าเกิดจากการแอบอ้างหรือแจ้งความเท็จทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมาย